TIM H4

960,000 

Nhà Sản Xuất Xuất xứ Loại Miêu tả
Whisky Brown Scotland Whisky Whisky Brown 99 700ml, 39%
Kinh Đô Việt Nam Cookies Kinh Đô hộp thiếc 300g
Dynamite Thailand Kẹo Kẹo cứng nhân chocolate 140g
Tâm Châu Việt Nam Trà Trà lon thiếc 100g
Ligo California Nho khô Nho khô Ligo 200g
Nestle Việt Nam Milo Milo hộp 285g
Việt Nam Phụ kiện Lẵng mây, Rơm lót, Nơ, Giấy kính, (Màng co), Nhân công
Danh mục: