TIM H3

1,860,000 

Nhà Sản Xuất Xuất xứ Loại Miêu tả
Brandy Bossard Scotland Whisky Redlabel 750ml, 40%
Kinh Đô Việt Nam Cookies Kinh Đô hộp thiếc 300g
Dynamite Thailand Kẹo Kẹo cứng nhân chocolate 140g
Chabrior Pháp Bánh Bánh Chabrior 200g
Nestle Việt Nam Cofffee Nest café, Café Việt 255g
Trung Nguyên Việt Nam Coffee Milo hộp 285g
Richeese Indo Bánh Bánh Nabati 150g
Việt Nam Phụ kiện Lẵng mây, Rơm lót, Nơ, Giấy kính, (Màng co), Nhân công
Danh mục: