TIM H2

1,700,000 

Nhà Sản Xuất Xuất xứ Loại Miêu tả
Brandy Bossard Scotland Whisky Redlabel 750ml, 40%
Kinh Đô Việt Nam Cookies Kinh Đô hộp thiếc 300g
Rinda Malaysia Kẹo Kẹo trái cây Rinda 320g
Orion Korea Bánh Bánh Chocopie 180g
Tâm Châu Việt Nam Trà Trà lon thiếc 100g
Trung Nguyên Việt Nam Coffee Café G7 lon thiếc 240g
Dynamite Thailand Kẹo Kẹo cứng nhân chocolate 140g
Việt Nam Phụ kiện Lẵng mây, Rơm lót, Nơ, Giấy kính, (Màng co), Nhân công
Danh mục: